Indsigelse

City Parkeringsservice driver virksomheden ud fra et civilretsligt grundlag, og vi følger de almindelige aftaleregler i dansk ret. Vores ydelse er en almindelig momspligtig ydelse.

Vores kunder
Ifølge den almindelige ejendomsret kan ejeren eller den, der har rådighed over ejendommen, frit fastsætte vilkårene for, hvordan man må anvende de parkeringsfaciliteter, der hører til ejendommen.

Ejeren eller den, der har rådighed over arealet, kan lade et privat firma administrere parkeringsfaciliteterne, og herunder kontrollere, at de fastsatte vilkår bliver overholdt.

Brugerne af P-pladserne
Brugere, der benytter parkeringsfaciliteterne uden tilladelse eller i strid med de fastsatte vilkår, kan i overensstemmelse med aftaleretten pålægges at betale en kontrolafgift til at dække administrationen af ordningen.

Forudsætningen for at brugeren er juridisk forpligtet er dog, at der er opsat tydelig skiltning, hvor det dels fremgår, hvilke vilkår, der gælder for området, og hvilke konsekvenser en uberettet parkering vil medføre.

Kontrolafgifterne
Ved uberettiget Parkering udstedes der en kontrolafgift, som placeres under vinduesviskeren.

Hvis kontrolafgiften ikke bliver indbetalt inden den anførte tidsfrist, indhenter City Parkeringsservice fra det digitale motorregister, oplysninger om navn og bopæl på ejeren/brugeren af køretøjet.

Det juridiske grundlag for at indhente personoplysninger findes i Persondatalovens § 6 stk. 7

City Parkeringsservice opfylder naturligvis de betingelser, der er anført i forskriften.

Såfremt De ønsker at gøre indsigelse over en pålagt kontrolafgift, skal dette gøres herunder:

Det er kun fører eller ejer af køretøjet som kan lave indsigelse. Er De ikke fører eller ejer af køretøjet, vil indsigelsen blive afvist.

Gør indsigelse

• Vi forbeholder os retten til ikke at fremsende svar på indsigelsen, hvis de nødvendige oplysninger ikke er påført indsigelsen.

• Vi forbeholder os også retten til ikke at svare på henvendelser, som ikke har et sagligt indhold omhandlende en konkret afgift.

• Vi besvarer heller ikke henvendelser på sager, der tidligere er behandlet og afsluttet, og hvor afgiften er blevet fastholdt, med mindre der er fremkommet nyt i sagen.

• Har køretøjet været udlejet bedes De udfylde med ejers navn og adresse og skrive førers oplysninger i kommentarfeltet.


Telefontid:
Mandag - Fredag kl. 10:00 - 13:00
Tlf.: 36 41 00 19

Når City Parkeringsservice modtager en indsigelse bliver sagen med det samme sat i bero, så du ikke modtager rykkerskrivelser i den periode, sagsbehandlingen varer.

Vi har pt. en sagsbehandlingstid på ca. 2 uger i City Parkeringsservice. Sagsbehandlingstiden kan variere i forhold til travlheden på kontoret.

City Parkeringservices A/S har ingen rabatordninger der tilgodeser studerende og pensionister.

Se i øvrigt Ofte stillede spørgsmål for de mest almindelige forespørgsler.

Gå til toppen
Back To Top