Ofte stillede spørgsmål

Er der lovhjemmel for privat parkeringskontrol?

City Parkeringsservice opererer under privatretlige regler og herved ikke ud fra de samme regler som det offentlige.

Ifølge den almindelige ejendomsret kan ejeren eller rådighedsindehaveren frit fastsætte vilkår for anvendelsen af de parkeringsfaciliteter, der måtte høre til ejendommen.

Herunder er de i deres fulde ret til at entrere med et privat parkeringsselskab.

Ejeren af det private område kan med andre ord selv bestemme, hvilke regler der skal være gældende på området.

Der kan for eksempel være tale om P-skive påbud med tidsbegrænset parkering, parkering kun med tilladelse fra City Parkeringsservice eller der kan være direkte parkeringsforbud.

I samarbejde med ejeren udarbejder City Parkeringsservice skilte, hvoraf det fremgår hvilke restriktioner der er gældende for området.

En bilist der benytter parkeringsfaciliteterne uden tilladelse eller i strid med fastsatte vilkår, kan i overensstemmelse med aftaleretten pålægges at betale en kontrolafgift til dækning af administrationen.

Dette ud fra den betragtning, at man når man kører ind på et privat område, hvor det af skiltningen fremgår at der er restriktioner og begrænsninger for parkeringen, anses for at have accepteret ordlyden på skiltningen og herved indgået en aftale med ejeren af området, i dette tilfælde repræsenteret af City Parkeringsservice. Hjemlen for rent aftalemæssige forhold fremgår af aftalelovens § 1.

Jeg lagde ikke mærke til skiltningen og mener at den var mangelfuld?

På alle områder City Parkeringsservice administrerer, er skiltningen udarbejdet i samarbejde med ejeren og rådighedsindehaveren.

Der skiltes på de fleste parkeringsarealer ikke alene ved indkørslen til området, men også på parkeringsarealet i øvrigt.

Hertil skal det dog bemærkes, at skiltning ved indkørslen til området er tilstrækkelig. I øvrigt er det altid bilistens ansvar, at gøre sig bekendt med skiltningen i trafikken.

Dette såvel på offentlige gade og vej, som på private områder.

Min parkeringstilladelse var faldet ned og lå derfor ikke i forruden?

Min parkeringstilladelse var faldet ned og lå derfor ikke i forruden Bestemmelsen om at der skal ligge en gyldig og læsbar parkeringstilladelse i forruden af bilen er i dette tilfælde overtrådt.

Det er Deres ansvar som bruger, at disse forhold er i orden.

Jeg glemte/ nåede ikke at placere en tilladelse i forruden af min bil?

Bestemmelsen om at der skal ligge en gyldig og læsbar parkeringstilladelse i forruden af bilen er i dette tilfælde overtrådt.

Det er Deres ansvar som fører, at disse forhold er i orden.

På alle ejendomme hvor City Parkeringsservice administrerer parkeringskontrollen, er der en aftalt observationstid, som parkeringsvagten altid overholder.

Denne observationstid er besluttet i samarbejde med ejeren af det pågældende område og sikrer, at gæster til beboere i ejendommen har tid nok til at hente og placere en gæstetilladelse i bilen.

Vi vil ved fremsendelse af en indsigelse vurdere sagen og sende Dem et skriftligt svar med sagens afgørelse.

Jeg har brugt P-skive, men modtog alligevel en afgift?

Vagterne fra City Parkeringsservice tager altid udgangspunkt i det tidspunkt P-skiven er indstillet til i observationstiden.

Er P-skiven fejlindstillet i tidsrummet for observationen, modtager man en parkeringsafgift, uanset hvor længe der i realiteten har været parkeret på arealet.

Dette ud fra den betragtning, at det altid er bilistens ansvar, at P-skiven er indstillet korrekt i henhold til skiltningen på området.

Der skal i øvrigt henvises til, at vagterne altid foretager fotodokumentation ved noteringen af en ulovlig parkering.

Bilen har været stjålet i tidsrummet for parkeringen?

Vi må bede Dem om at fremsende os en kopi af kvitteringen for anmeldelsen til politiet.
Husk venligst at anføre referencenummer på afgiften ved Deres fremsendelse.

Ved modtagelsen af denne form for gyldig dokumentation fra politiet, vil sagen blive afsluttet.

Jeg har ikke selv ført bilen?

Såfremt De skriftligt oplyser City parkeringsservice om, hvem der den pågældende dag havde lånt bilen, vil vi rette henvendelse til vedkommende med kravet på afgiften. Som registreret ejer eller bruger af bilen, skal De i modsat fald kunne dokumentere, at De ikke har ført bilen den pågældende dag.

Vurderer City parkeringsservice ved Deres indsigelse, at Deres dokumentation ikke er fyldestgørende nok til at afslutte sagen, vil den blive forelagt en domstol for en dommers vurdering.

Det samme er tilfældet, såfremt De nægter at udtale Dem om, hvem De den pågældende dag måtte have udlånt bilen til.

De har naturligvis ikke har pligt til at udtale Dem til et privat parkeringsselskab, om hvem der har ført bilen den pågældende dag.

Derimod vil en dommer med stor sandsynlighed vil lægge til grund, at De selv har ført bilen, såfremt De fortsat fastholder denne forklaring i retten og ikke vil udtale Dem om førerens navn.

Derudover må vi gøre Dem opmærksom på, at vores vagter altid sikrer sig fotodokumentation, når de noterer en ulovligt parkeret bil.

Hvad sker der hvis jeg ikke betaler?

Såfremt afgiften ikke bliver betalt til tiden, vil der i Centralregisteret for Motorkøretøjer blive indhentet oplysninger på køretøjet og der vil herefter blive fremsendt en påmindelse.

For yderligere rykkerskrivelser vil der blive pålagt et ekspeditionsgebyr på Kr. 100,00.

Dersom afgiften ikke bliver indbetalt efter 3. rykkerskrivelse, vil sagen blive videresendt til inkasso.

Herved må De påregne yderligere udgifter i form af incassosalær, samt øvrige administrationsomkostninger.

Vælger man fortsat ikke at betale, vil der blive udtaget stævning med henblik på at få afgjort sagen i retten.

Kan jeg få rabat fordi jeg er studerende eller pensionist?

Nej, desværre.

City Parkeringsservice har ingen rabatordninger der tilgodeser studerende og pensionister.

Gå til toppen
Back To Top