City parkeringsservice tilbyder mobilbetalingsparkering ved hjælp af Easypark A/S betalingssystem.

Vi tilbyder en mulighed for at realisere en indtægt selv på mindre parkeringsområder - helt gratis for kunden!

Mobilbetalingsløsningen henvender sig til indehavere af parkeringsfaciliteter der ligger centralt placeret og hvor kunden ikke selv har brug for kunne benytte området fuldt ud, døgnet rundt.

Denne løsning giver kunden en enestående mulighed for, at oprette betalingsparkering på selv meget små parkeringsfaciliteter med en indtægt til følge. Mobilbetalingsløsningen kan oprettes som en midlertidig ordning og opsigelsen vil typisk kun være på en uge.

Mobilparkeringsordningen henvender sig til:
• Butiksindehavere der ikke benytter parkeringsområdet uden for åbningstiden.

• Ejerforeninger, andelsboligforeninger mv. der har parkeringsfaciliteter som ikke udnyttes fuld ud.

• Byggegrunde beliggende i bymiljø, hvor området kunne udnyttes midlertidig til parkeringsfacilitet.

• Erhvervsejendomme med parkeringsarealer som der ønskes forrentning på.

City parkeringsservice opsætter skiltning i samarbejde med kunden, hvoraf det fremgår, at der på området kan parkeres mod betaling.

Det er muligt kun at tillade betalingsparkering på en mindre del af parkeringspladsen, samt indenfor et bestemt tidsrum. Taksten for parkering kan varieres, så der for eksempel kan sættes en mindre takst i nattetimerne samt i weekenden.

Det vil i de tilfælde hvor der er kun bruges en begrænset del af parkeringsfaciliteterne til mobilbetalingsparkering, være en fordel at supplere den øvrige del med traditionel parkeringskontrol. Dette vil ydermere øge incitamentet for at bruge betalingsområderne.

Mobilparkeringsløsningen fungerer på den måde, at bilisten der ønsker at parkere på området, følger instruktionerne på de opsatte skilte og registrerer parkeringen.

Alle der har en mobil telefon kan betale for en parkering underordnet hvilket abonnement man benytter.

Easyparks parkeringsløsning bruges allerede på størstedelen af de danske kommuners betalingsparkeringspladser og over 3000 firmaer i Danmark har et abonnement hos Easypark.

For yderligere informationen omkring hvordan betalinger udføres på mobiltelefonen se: www.easypark.dk

Kontakt os helt uforpligtende for yderligere oplysninger.

Gå til toppen
Back To Top