Parkeringskontrol

City Parkeringsservice tilbyder gratis parkeringskontrol på private parkeringspladser. Vores kunder er bl.a. boligforeninger, butikker, benzinstationer og private virksomheder.

Vi er i dag det største danskejede parkeringsselskab, og vi tilbyder vores service overalt i landet.

Gratis og uforpligtende aftale
City Parkeringsservice fører tilsyn med, at de vilkår, som er fastsat for parkeringspladsen, overholdes af pladsens brugere. Ejeren eller den, der har rådighed over parkeringsarealet, fastsætter vilkårene.

På den enkelte parkeringsplads kan der etableres forskellige løsninger som f.eks. tidsbegrænset parkering eller opdeling i kunde- og beboerparkering.

Vores service er gratis, og vi indgår samarbejdsaftaler, som kan opsiges fra dag til dag. Vores kunder er altså ikke bundet af lange uopsigelige kontrakter.

Vi tilbyder mange daglige kontrolbesøg, der sikrer at p-bestemmelserne overholdes, så brugere med parkeringstilladelser ikke generes af ulovligt parkerede biler.

Vores parkeringsvagter er professionelle og seriøse. De er uniformerede, bærer ID og er naturligvis uddannede i branchen.

Ulovlig parkering
Hvis bestemmelserne på P-pladsen ikke overholdes, pålægges der en kontrolafgift. Hvis afgiften ikke indbetales inden for en given frist, indhenter vi oplysninger i Centralregistret for Motorkøretøjer for at kunne inddrive det skyldige beløb retsligt.

Alle brugere med parkeringstilladelse har adgang til vores servicetelefon. Brugerne kan til hver en tid ringe for at gøre opmærksom på en ulovlig parkering. Herefter vil der straks blive sendt en parkeringsvagt til stedet, og den ulovlige parkering vil blive håndteret på en effektiv og professionel måde.

Vores kontrolindsats betyder også, at risikoen for hærværk og tyveri fra bilerne på parkeringspladserne nedsættes betydeligt.

I tilfælde af ulovligt parkerede udenlandske biler, har City Parkeringsservice indgået et samarbejde med et internationalt inkasso bureau.

Herved håndteres disse sager smidigt og effektivt, uanset hvor i Europa bilerne kommer fra.

Download vores informations flyer vedrørende beboelse ved at klikke her.

Download vores informations flyer vedrørende Erhverv ved at klikke her.
Gå til toppen
Back To Top