Hoteller

Dagligdagen på et hotel er præget af stor udskiftning, hvor gæster ankommer til og forlader hotellet hver eneste dag. Dette stiller krav til en fleksibel parkeringsordning, hvor der kan parkeres nemt og sikkert. Desuden er det som hotel vigtigt at levere en service i overensstemmelse med gæstens forventning. I den forbindelse er vi hos City Parkeringsservice opmærksomme på, at jeres gæsters møde med vores parkeringsvagter kan have stor indflydelse på helheds-oplevelsen af deres ophold på hotellet. Dette er en af grundene til, at vi lægger vægt på, at vores parkeringsvagter er uniformerede og velinstruerede i at yde en god og fair service.

City Parkeringsservice tilbyder fleksible og individuelt tilpassede løsninger inden for parkeringskontrol, som kan matche netop jeres behov. Vi sørger for synlig skiltning på parkeringsarealet, så der ikke er tvivl om, hvilke betingelser der er gældende på området. Samtidig udfører vi kontrol ud fra de betingelser, som vi i fællesskab har fastsat. Dette sikrer, at parkeringsforholdene optimeres til de forhold, der kendetegner de daglige rutiner på et hotel og minimerer risikoen for, at uvedkommende bilister parkerer på området og besværliggør dagligdagen for medarbejdere og leverandører eller endnu værre forringer gæsternes oplevelse af hotellet.

Mange muligheder
Der er flere forskellige muligheder for at løse de udfordringer, I måtte have med jeres parkeringssituation. En løsning kan her være fysiske gæstekort, der kan udleveres i receptionen, og som bilisten derefter placerer i bilens forrude. En mere moderne løsning kunne være at anvende elektroniske tilladelser. Vi tilbyder vores samarbejdspartnere i hotelbranchen at integrere vores elektroniske tilladelser i jeres reservationssystem således, at bilisten blot ved check-in oplyser registreringsnummeret på sit køretøj og dermed opnår en gyldig parkeringstilladelse. Ingen gæstekort skal afhentes i receptionen og placeres i forruden, og administrationen forløber smidigt og nemt. Til hoteller med større mødefaciliteter tilbyder vi samtidig en tablet-løsning, hvor mødedeltagere selv kan indtaste deres køretøjs registreringsnummer på en opstillet tablet og dermed opnå tilladelse til at parkere på området i mødets varighed.

En tredje mulighed er at opsætte betalingsautomater, hvor gæsterne trækker en parkeringsbillet i automaten mod betaling. Betalingsautomaterne kan også kombineres med AutoPark, som er baseret på automatisk nummerpladegenkendelse. Dette giver den fordel, at der kun skal betales for den faktiske tid, og at alle køretøjer automatisk bliver registreret samtidig med, at der ikke er behov for parkeringsvagter, da der blot fremsendes et påkrav om betaling ved udkørsel uden betaling.

Tæt samarbejde
Hos City Parkeringsservice værdsætter vi vores samarbejdspartnere og forsøger at være på forkant med den teknologiske udvikling. Dette betyder, at vi konstant arbejder på at udvikle og optimere tidssvarende løsninger til gavn for vores samarbejdspartnere. Samtidig fastholder vi en tæt relation på tværs af vores og jeres virksomhed.

KONTAKT OS:
City Parkeringsservice A/S
FORDELE
• Smidig elektronisk løsning ved check-in.
• Parkeringskontrol med højt serviceniveau.
• Tætte relationer med personlig kontakt
• Teknologiske og tidssvarende løsninger
REFERENCER
• Cabinn
▪ Metro
▪ Scandinavia
▪ Express
• City Hotel Oasia
• Hotel Ritz
• Hotel Hirtshals
Gå til toppen
Back To Top