Beboelse

Desværre oplever man ofte som beboer, at der ikke er nogen ledige parkeringspladser til beboelsesejendommen. Det opleves som et tilbagevendende irritationsmoment at komme hjem til en optaget parkeringsplads, hvilket kan være stressende og frustrerende i en travl hverdag. Den typiske årsag til indførsel af parkeringskontrol er den manglende respekt for den private grundejers parkeringsareal, hvor uvedkommende uden konsekvens kan parkere deres køretøj på parkeringsområdet, medmindre der er indgået et samarbejde med et privat parkeringsselskab om at håndhæve den private ejendomsret.

En aftale med City Parkeringsservice betyder, at I vil opleve, at I har tilgængelige parkeringspladser. Sammen udfærdiger vi betingelserne for brug af parkeringsarealet, og efterfølgende er det op til os at håndhæve disse. Dette gøres ved, at der opsættes tydelig skiltning på området, især omkring indkørsler, således at bilisten har mulighed for at blive oplyst om betingelserne for brug af parkeringsarealet.

Efterfølgende kontrollerer vores uniformerede parkeringsvagter køretøjerne for, om de overholder betingelserne på området. Hvis bilisterne ikke har overholdt betingelserne, pålægges en kontrolafgift til det pågældende køretøj. Ubehagelige konfrontationer med bilisterne overlades til vores professionelle og uddannede vagter, som desuden kan tilkaldes 24 timer i døgnet, alle ugens dage.

Fleksible løsninger
City Parkeringsservice tilbyder løsninger til både boligorganisationer, andels- og ejerboligforeninger. Fælles for dem alle er, at de er fleksible, og at vi ikke går på kompromis med vores service. En løsning kunne for eksempel være at indføre parkeringskontrol, hvor der udstedes fysiske eller elektroniske tilladelser til beboerne kombineret med enten et P-skive påbud af bestemt varighed og/eller indførsel af gæstekort til de besøgende. Gæstekort kan leveres i alle former og afskygninger. I kan selv vælge, om de skal være fortrykte med en bestemt gyldighed, eller om I vil have mulighed for at angive gyldighedens varighed. Vi kan levere gæstekortene i trykt form, eller I kan modtage dem i pdf-filer således, at I selv kan printe dem. Vi kan selvfølgelig også levere periodetilladelser, hvis der er behov for dette.

Social kontrol
Udover at løse problemerne med generende og uvedkommende parkering virker skiltningen og parkeringskontrollen både præventivt mod uvedkommende og kreativ parkering, men også på hærværk og indbrud, idet der udøves det, som i fagsprog kaldes social kontrol, der blandt andet kendes fra nabohjælp og klart er med til at reducere indbrud, hærværk og tyverier m.m. da risikoen for opdagelse stiger markant.

På vores aftaler har vi altid tilknyttet faste kontaktpersoner hos Jer, som til enhver tid kan annullere en afgift, hvis uheldet skulle være ude, og det viser sig, at den er fejlagtigt udstedt. Her indgår vi ikke i diskussioner eller kræver lange forklaringer, men har derimod forståelse for, at der kan opstå situationer, hvor vi må udvise fleksibilitet og konduite.

KONTAKT OS:
City Parkeringsservice A/S
FORDELE
• Tilgængelig parkering nær din bopæl.
• Fleksibel og effektiv parkeringsløsning.
• Personlig kontakt og altid mulighed for at annullere afgifter.
• Uniformerede vagter der er med til at udøve social kontrol.
REFERENCER
• Vibo
• F.F.B.
• AKB
• KAB
• DAB
• SAB
• AAB
• Lejerbo
Gå til toppen
Back To Top